Bestuur

 

Voorzitter: Dhr. P.P.J. (Pieter) van Enckevort, Valthe

Secretaris: Mevr. M. (Marion) van den Akker, Valthermond

Penningmeester: Dhr. A (Ton) Souverein, 2e Valthermond

   

Informatie over de ANBI organisatie:

Stichting Klassiek in 't Veen
RSIN: 812258666
KvK nummer: 04069067
Bankrekening: NL98 RABO 0364 7585 46
Postadres: Weerdingerweg 27, 7872 TC Valthe

                    

Doelstelling:
Het bevorderen van de belangstelling voor klassieke muziek en het bieden
van een podium aan veelbelovend jong talent.

Beleidsplan:
Het jaarlijks organiseren van 10 klassieke muziekconcerten 

Beloningsbeleid:
nvt

 

 

JAARREKENING 2019
RESULTATENREKENING
BATEN     LASTEN  

Begunstigerbijdragen
Concertrecettes
Subsidies
Advertenties
Rente


7.100
19.070
6.346
625
0

 
    Advertentiekosten
    Verzekering
    Kantoorkosten
    Drukwerk/verzending
    Bankkosten
    Catering
    Kosten musici
    Kosten zaal/piano
    Bloemen, etc
    Buma rechten
    Kosten subsidies
    Positief resultaat

 

4.219
172
826
673
187
1.065
14.750
10.208
146
440
385
70

 

Totaal 33.141   Totaal  33.141